۱۳۹۶/۰۴/۲۳
شناور هاورفن

شناور هاورفن

شناور هاورفن دارای کاربری تفریحی و مطالعات زیست محیطی،با قابلیت حرکت در مردابهای با پوشش گیاهی بالا و دریاچه های پرورش ماهی باقدرت موتور ۱۵Hpومجهز بهGPS, مه شکن و دوربین دید در شب است که به عنوان تجهیزات امدادی شناوری در مدیریت بحران امکان بکارگیری دارد.
محصولات و کار گاهها