۱۳۹۷/۰۲/۱۷
نوآوری جهشی

نوآوری جهشی ،نوآوری تدریجی

نوآوری عبارت است از اجرای یک محصول (کالا یا خدمات)، یا فرآیند جدید یا کاملا بهبود یافته، یک روش نوین بازاریابی، یا یک روش سازمانی نوین در شیوه های کسب و کار، سازماندهی محل کار یا روابط بیرونی.برخی از نوآوری ها در حوزه خودشان، آن چنان چشمگیر هستند که موجب تغییرات اساسی در بازار می شوند. به این دسته از نوآوری ها، نوآوری جهشی گفته می شود .
محصولات و کار گاهها