۱۳۹۷/۰۴/۰۲

خودروی هوشمند

خودروهای هوشمند دارای سطوح کنترلی اتوماسیون متفاوتی هستند. این سطوح عبارتند از:سطح صفر یارانندگی معمولی، سطح ۱ – دستیار راننده( Driver Assisted )سطح ۲ - اتوماسیون جزئی / عملکرد اتوماتیک ترکیبی سطح۳ اتوماسیون شرطی/خودران محدود سطح۴-اتوماسیون بالا سطح ۵-کاملا خودکار
محصولات و کار گاهها