۱۳۹۶/۰۴/۲۳
موتور چهارچرخ -ATV

موتور چهارچرخ یا ATV

موتور چهارچرخ -ATV  وسیله نقلیه کارآمدی است که در مدیریت بحران (زلزله،سیل،آتش سوزیهای شهری وعملیاتها) کاربرد داشته و قادر به حمل محموله های مخابراتی،امداد و نجات و تجهیزات آتش نشانی است.
محصولات و کار گاهها