نمونه کارگاهها و دوره ها

۱۳۹۶/۰۲/۱۶
شناسایی نیاز مشتریان

شناسایی نیاز مشتریان

فرایند شناسایی نیاز مشتریان یکی از اصلی ترین اجزای فرایند توسعه ی محصول است وبیشترین ارتباط را با ارائه مشخصات محصول دارد .
۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نیازسنجی مشتریان

کارگاه آموزشی بازاریابی و نیاز سنجی مشتریان در طرح های سامانه محور

- آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه بازار شناسی،بازاریابی،بازارداری - توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری یا حل معضلات با مشتریان از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی
۱۳۹۶/۰۲/۲۱
مدبریت فناوری

وظایف پنج گانه مدیریت فناوری

وظایف پنج گانه مدیریت تکنولوژی در رویکرد فرآیندی عبارتند از: شناسایی تکنولوژی،ارزیابی و انتخاب تکنولوژی،اکتساب تکنولوژی،بهره برداری از تکنولوژی،حفاظت از تکنولوژی
۱۳۹۶/۰۲/۲۱
مدیریت دانش پروژه

مدیریت دانش پروژه

مدیریت دانش، مجموعه ای از فرایندها برای فهم و به کارگیری منبع استراتژیک دانش در سازمان است.
۱۳۹۶/۰۲/۲۱
مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه های طراحی بدون بکارگیری ابزار مدیریت پروژه امکان پذیر نیست.وجود یک نظام جامع مدیریت پروژه می تواند اطمینان لازم را در اتمام به موقع پروژه و نیز صرفه جویی در هزینه ها و مدیریت درست منابع رابه مدیران و ذینفعان پروژه بدهد.
۱۳۹۶/۰۲/۲۱
نظامهای نوآوری

انواع نظامهای نوآوری

در مطالعه نظامهای نوآوری چهار سطح قابل تمایز است: سطح ملی،سطح فناورانه بخشی،سطح محلی/منطقه ای، سطح نظام نواوری بنگاه
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
رعدوبرق

اثرات رعد وبرق

اثرات رعد و برق بر هواپیمای در حال پرواز
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
فازهای طراحی و توسعه محصول

طراحی و توسعه محصول

فرایندهای طراحی و توسعه محصول در واحدهای تحقیق وتوسعه سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌طورکلی در شش فاز انجام می‌شود. فاز اول نیازسنجی، فاز دوم طراحی مفهومی، فاز سوم طراحی اولیه، فاز چهارم طراحی دقیق و فاز پنجم ساخت نمونه (آزمایشی، مهندسی، عملیاتی و تولیدی) وفاز ششم آزمایشات است.
۱۳۹۶/۰۲/۲۹
موانع بروز خلاقیت

موانع بروز خلاقیت

عوامل زیادی در جلوگیری از بروز خلاقیت و فرایند تصور خلاق نقش دارند. این عوامل را شاید به توان در سه گروه کلی تقسیم بندی کرد.عوامل قومی،
محصولات و کار گاهها