مدبریت فناوری
وظایف پنج گانه مدیریت فناوری
۱۳۹۶/۰۲/۲۱
مدیریت پروژه
مدیریت پروژه
۱۳۹۶/۰۲/۲۱
مدیریت دانش پروژه

مدیریت دانش پروژه

مدیریت دانش پروژه

knowledge management

مدریت دانش پروژه

مدیریت دانش، مجموعه ای از فرایندها برای فهم و به کارگیری منبع استراتژیک دانش در سازمان است. مدیریت دانش، رویکردی ساخت یافته است که رویه هایی را برای شناسایی، ارزیابی و سازماندهی، ذخیره و به کارگیری دانش به منظور تامین نیازها و اهداف سازمان برقرار می سازد.مدیریت دانش، علاوه بر مدیریت اطلاعات ،تسهیل در ایجاد دانش جدید و مدیریت روشهای تسهیم و کاربری دانش را نیز بر عهده دارد. مدیریت دانش روشی سیستماتیک برای تشخیص، سازماندهی و به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان است که می‌تواند در نهایت به تولید دانش بیشتر در سازمان نیز منجر گردد.

مدیریت دانش

پروژه‌ها به‌دلیل ماهیت موقتی خود فاقد حافظه سازمانی هستند و در مقایسه با سازمان که از طریق ساختار و رویه‌ها برای مدیریت دانش پشتیبانی می‌شوند، مکانیزم طبیعی برای انتقال ندارند.

بدون مدیریت دانش در چرخه عمر پروژه، دارایی‌های دانشی با اتمام پروژه از بین خواهند رفت و پروژه آتی بدون دسترسی به دارایی دانشی در مدت زمانی کوتاه‌تر و با کیفیتی مطلوب‌تر اجرا نخواهد شد.

فرآیندهای مدیریت دانش پروژه

برای مدیریت دانش پروژه می‌توان فرایندهای شناسایی، تحلیل، مستندسازی، ذخیره و بازیابی (به‌کارگیری) دانش را در نظر گرفت که درادامه تشریح می شوند.

*شناسایی

پرسش سه سوال:

– چه چیزی را درست انجام دادیم؟

– چه چیزی را نادرست انجام دادیم؟

– روی چه چیزهایی باید بهبود ایجاد کنیم؟

* تحلیل

– ریشه‌یابی موفقیت و شکست

– شناسایی و تعیین بهبودهای فرآیندهای پروژه

– تعیین نیازهای آموزشی/ به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی

– تعیین درس آموخته‌‌های مناسب برای انتقال به سایر تیم‌ها و تعیین چگونگی ارتباط با آن‌ها و انتقال درس آموخته‌ها

* مستندسازی و ذخیره

– یادداشت‌های جلسات درس آموخته

– خلاصه‌ای از یافته‌ها

– گزارشات پیشین پروژه

– حفظ درس‌آموخته‎‌ها همراه با اسناد پروژه

– تهیه الگوی ثبت درس آموخته

– ایجاد پایگاه درس‌آموخته و دانش پروژه

* بازیابی (به‌کارگیری)

– مرور درس آموخته‌ها پیش از شروع پروژه جدید

– اشتراک اطلاعات با تیم پروژه

– وجود یک فرآیند رسمی در سازمان برای مرور درس آموخته‌ها

 

برگرفته ازمقاله:ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش – مدیریت دانش پروژه-مجله الکترونیکی مطالعات مدریت دانش –شماره ۲۸ شهریور۹۵

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات و کار گاهها