رعدوبرق
اثرات رعد وبرق
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
موانع بروز خلاقیت
موانع بروز خلاقیت
۱۳۹۶/۰۲/۲۹
فازهای طراحی و توسعه محصول

مراحل طراحی و توسعه محصول

 طراحی و توسعه محصول

 

 

فرایندهای طراحی و توسعه محصول در واحدهای تحقیق وتوسعه سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌طورکلی در شش فاز انجام می‌شود.

فاز اول نیازسنجی، فاز دوم طراحی مفهومی، فاز سوم طراحی اولیه، فاز چهارم طراحی دقیق نام دارد.

فاز پنجم شامل ساخت نمونه (آزمایشی، مهندسی، عملیاتی و تولیدی) ومنظور ازفاز ششم آزمایشات است.در ادامه این فازها تشریح  میشود.

 

فاز اول :  نیازسنجی مشتریان

هدف از اجرای این فاز شناسایی نیاز مشتریان و ارائه پیشنهاد فنی است سه بعد اساسی این فاز بررسی نیازهای عملیاتی، نیازهای فنی وهزینه های اجرای پروژه در قالب  امکان  سنجی است.توجه به معیارهای ارزیابی و انتخاب پروژه دراین مرحله  الزامی است.

خروجی این فاز تجمیع نیاز مشتری پیوست اولیه قرارداد با مشتری است.

 

فاز دوم: طراحی مفهومی

مفهوم محصول خلاصه ای ازفناوریها ، اصول کارکردی ، شکل ظاهری و نحوه رفع نیازهای مشتری را بصورت کوتاه تشریح میکند.

 پس شناسایی فناوری ها  پیش نبازارائه مفهوم است.

دیده بانی وپایش روند(Trend Monitoring )محصولات رقبا و فناوریهای بکار گرفته شده  توسط آنها دو روش رایج درآینده پژوهی هستند که  تاثیرات  قابل توجهی بر  طراحی و تولید محصولات جدید دارند. پیش بینی فناوری وظهور یک تکنولوژی خاص ممکن است آثار چشمگیری در کیفیت  طراحی  محصول داشته باشد .نمونه اختراعات ثبت شده ،تبلیغات محصول جدید و مقالات مرتبط در پایگاههای داده وکاتالوگهای نمایشگاهی منابع مناسبی برای تحقیقات هستند.

گامهای طراحی مفهومی عبارتند از تولید(خلق )مفهوم،انتخاب مفهوم،آزمون مفهوم

در بعضی از پروژه‌ها به دلیل عدم قطعیت بالا این فاز حتماً اجرا می‌شود. در این فازموانع، مشکلات و گلوگاه­ های احتمالی پروژه بررسی وشناسایی  ریسک  انجام می شود.ریسکهای ناشی از ابهامات طراحی، عدم قطعیت وناپایداری­های مربوط به نیاز مشتری شناسایی میشود.

خروجی این فاز ازطراحی وتوسعه محصول ممکن است منجر به تغییر پیوست فنی قرارداد شود.در این فازمشخص می‌شود کدام‌یک از زیرسامانه‌ها باید ازسایر مؤسسات تأمین و خریداری شودو طراحی و ساخت کدام یک از زیرسامانه‌ها بایدانجام شود.

 

فاز سوم: طراحی اولیه

گامهای طراحی اولیه عبارتند از:

۱-ارزیابی مجدد الزامات طراحی و مفروضات

۲-تجزیه و تحلیل علمی وفنی

۳-استخراج  نتایج  و تعیین  برنامه  طراحی

در پایان این فاز باید طرح موردنظر نهایی شده باشد.در صورت ضرورت بازخوردهای لازم نیز به پیمانکاران زیرسامانه‌ها داده می شود .در این فاز ممکن است طراحی اولیه و ساخت برخی از اجزای خود سیستم نیز دوباره برون‌سپاری شود.

ارزش‌های علمی و فنی ازمنظر خلاقیت و نوآوری تکنولوژبک در محصول در همین فاز پایه گذاری می شود.

سازمان های خلاق و نوآور در طراحی از نظام نوآوری در سطح بنگاه بهره  می برندو موانع بروز خلاقیت را کاهش می دهند.

 

فاز چهارم :طراحی دقیق( تفصیلی) 

اقدامات  عمده در مرحله طراحی تفصیلی عبارتند از:

-آماده  سازی و تایید نقشه ها و مشخصات فنی و ارسال نقشه ها به کارگاههای ساخت

-تعیین روش هاو الزامات تست و مونتاژ

-تعیین مشخصات نهایی زیرسیستمها و مواد

-انجام توافقات لازم با پیمانکاران

-محاسبات مالی ،کنترل و پیش بینی هزینه ها

در این فاز نیز ممکن است طراحی تفصیلی وساخت برخی از اجزای طراحی خود سامانه (سیستم) نیز دوباره برون سپاری شود.

 

 فاز پنجم: ساخت نمونه

ویژگیهای محصول باید به گونه ای باشد که با استفاده از روشهای مرسوم وانعطاف پذیر ساخت ، بصورت ساده واقتصادی تولید شود .ساخت نمونه‌های سیستم بر اساس نقشه‌های طراحی‌شده انجام میشود.  ابتدا نمونه تجربی سیستم موردنظر ساخته می‌شود  و پس از اصلاحات موردنیاز نمونه نهایی سیستم با گرفتن زیرسامانه‌های موردنظر از پیمانکاران و یا فروشندگان مونتاژمی‌شود.

 

فاز ششم:آزمایشات در طراحی و توسعه محصول

توجه به استانداردهای کیفیت از بدو طراحی تا زمان آزمایشات محصول باید مد نظر قرار گیرد.

بدون مدیریت دانش در چرخه عمر پروژه، دارایی‌های دانشی با اتمام پروژه از بین خواهند رفت. لذا توجه به پیاده سازی فرآیندهای مدیریت دانش پروژه در همه این فازها الزامی است.

مدیریت پروژه های طراحی بدون بکارگیری ابزار مدیریت پروژه امکان پذیر نیست. برنامه ریزی اثربخش برای طراحی محصولات جدید یا بهبود یافته صرفا از طریق مهندسی سیستم امکان پذیراست.

 

برای دریافت  ادامه مقاله ایمیل خود را ارسال فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات و کار گاهها