مهندسی سیستم
مهندسی سیستم
۱۳۹۷/۰۲/۱۵
روشنایی شهر هوشمند
۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نوآوری جهشی

نوآوری جهشی

نوآوری جهشی ،نوآوری تدریجی

نوآوری مجموعه ای پیچیده از فعالیت هاست که ایده ها و دانش علمی را به واقعیت فیزیکی و کاربردهایی در دنیای واقعی تبدیل می کند (خلیل،۱۳۸۳).

برای اینکه یک ایده به عنوان یک نوآوری در نظر گرفته شود، باید مراحل توسعه محصول، ساخت، بازاریابی، توزیع، خدمت، انطباق و ارتقاء را پشت سر بگذارد.

در ویراست دوم دستورالعمل اسلو نیز با تأکید بر عناصر فناورانه نوآوری، تعریف زیر برای نوآوری ارائه گردیده است:

«یک نوآوری فناورانه عبارت است از اجرا و یا تجاری سازی یک محصول با کارآیی بهبود یافته، به عنوان مثال این که خدمات نوین یا بهبود یافته ای را به صورت عینی به مشتری عرضه کند.

 یک نوآوری فناورانه فرایندی، عبارت است از اجرا و یا در پیش گرفتن شیوه های جدید و یا بهبود یافته چشمگیر تولید و یا تحویل. (۱۹۹۷ OECD,

در ویراست سوم دستورالعمل اسلو، تعریف یادشده برای در بر گرفتن تغییرات سازمانی و بازاریابی گسترش یافته و ویژگی های فناورانه نوآوری های محصولی و فرآیندی را نیز شامل شده است:

 نوآوری عبارت است از اجرای یک محصول (کالا یا خدمات)، یا فرآیند جدید یا کاملا بهبود یافته، یک روش نوین بازاریابی، یا یک روش سازمانی نوین در شیوه های کسب و کار، سازماندهی محل کار یا روابط بیرونی (۲۰۰۵, OECD)

 

انواع نوآوری

نوآوری، مفهومی بسیار گسترده است و طبقه بندی های متعددی برای آن وجود دارد.

نوآوری ها را می توان بر اساس درجه نو آوری آن ها تقسیم بندی کرد.

برخی از نوآوری ها در حوزه خودشان، آن چنان چشمگیر هستند که موجب تغییرات اساسی در بازار می شوند.

به این دسته از نوآوری ها،نوآوری جهشی گفته می شود .

اگر یک محصول، خدمت یا فرآیند صرفا توسعه و اصلاحاتی به وجود آید اصطلاحا به آن نوآوری تدریجی گویند.

(۲۰۰۵ , Kunar & Phronunathed)

کوئن و همکارانش نوآوری تدریجی و نوآوری جهشی را اینگونه تقسیم بندی نموده اند. (۲۰۰۹ , Koen & Kleinschmidt)

۱-نوآوری جهشی:

شامل :

  • خطوط تولید جدید برای بازارهای موجود با فناوری شناخته شده برای سازمان
  • خطوط تولید جدید برای بازارهای جدید با فناوری جدید برای سازمان
  • خطوط تولید جدید برای بازارهای جدید با فناوری جدید برای جهان

۲- نوآوری تدریجی :

شامل:

  • کاهش هزینه ها
  • بازنگری در محصولات موجود و بهبود آنها
  • توسعه خطوط تولید موجود

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، نوآوری را بر اساس نوع خروجی به این شکل دسته بندی کرده است (۲۰۰۵, OECD)

۱- نوآوری محصول: کالا یا خدمات

۲- نوآوری فرآیند تولید و با روش تحویل

٣- نوآوری بازاریابی: بسته بندی، مکانیابی، قیمت گذاری

۴-نوآوری سازمانی: فعالیت های کسب و کار داخلی

همین سازمان در تقسیم بندی دیگری بر اساس درجه نو بودن، نوآوری را به صورت زیر دسته بندی کرده است. (۲۰۰۵, OECD)

١- جدید در شرکت: درجه پایینی از نو بودن، نوآوری از صنعت گرفته شده است

۲- جدید در صنعت: نوآوری از سایر حوزه ها (صنایع) اقتباس شده است

۳- جدید در دنیا بالاترین درجه نو بودن که در گذشته دیده نشده است و احتمال تبدیل شدن به گواهی ثبت اختراع را دارد

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات و کار گاهها