خودروی هوشمند
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
شاخصهای شهر هوشمند
۱۳۹۷/۰۴/۳۰

نوآوری باز

نوآوری باز

 

نوآوری باز

نوآوری باز

تغییرات سریع فناوری،افزایش هزینه نوآوری و رقابت روزافزون در معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار اجتناب ناپذیر است.

این امر موجب افزایش نیاز سازمان ها به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی یا نوآوری بازشده است .

 

نوآوری بسته

نوآوری بسته دیدگاهی است که موفقیت را درگرو اِعمال کنترل می داند.

براساس این دیدگاه، شرکت ها باید ایده های ویژه خودرا بیفزایند.

سپس آن ها را توسعه دهند، بسازند و به بازار ببرند، توزیع کنند، تأمین مالی کنند وخدمات پس از فروش آن ها را ارائه دهند.

این پارادایم از شرکت ها می خواهد به شدت خودکفا باشند.

زیرا نمی توان از کیفیت و دسترسی به ایده های دیگران اطمینان یافتChesbrough, 2006

نوآوری باز

پارادایمی است که جریان های مختلف مانند مدیریت زنجیره تأمین، اتحادهای راهبردی، شبکه ها، یادگیری دوجانبه یا یادگیری بهره برداری و اکتشافی را ادغام می کند.

( Van de Vrande & De Man, 2011 ).

صنایعی که محتوای بالای فناوری دارند و درآن ها پیشرفتهای فناوری سریعتر است، به شیوه های نوآوری باز، به اشتراک گذاشتن دانش وجذب فناوری از سیستم تمایل بیشتری دارند.

( Bigliardi et al., 2012) .

 

تغییرات سریع فناوری،افزایش هزینه نوآوری و رقابت روزافزون در معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار ایجادشده است.

 

کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و فناوری ها به افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون درمعرفی محصولات و خدمات جدید به بازار منجر شده است .

این امرموجب افزایش نیاز سازمان ها به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شده است .(Felin & Zenger, 2014)

 

رویکردها و روش های اجرای نوآوری باز

چسبرو و کراودر نوآوری باز را در دو بعد تعریف کرده اند: Chesbrough & Crowther, 2006 .

 

۱ . نوآوری باز واردشونده (خارج به داخل):

کسب فناوری های خارجی، ایده ها و دانش به درون شرکت ها از طریق قراردادهای تحقیق و توسعه (( R&D، همکاری با دانشگاه ها، دریافت مجوز از سایر شرکت ها، تملک و ادغام؛

 

۲ . نوآوری باز خارج شونده (داخل به خارج):

انتقال فناوری، ایده ها و دانش به شرکت های خارجی و بهره برداری تجاری از طریق اعطای مجوز به سایرشرکت ها، مشارکت های انتفاعی، سرمایه گذاری ها و شرکت های زایشی

گاسمن و همکاران ۲۰۱۰ سه فرایند اساسی نوآوری باز را مشخص کردند:

 

۳ . نوآوری باز داخل به خارج، خارج به داخل و ترکیبی.

در فرایند داخل به خارج، سازمان سود خود را با انتقال ایده های داخلی به خارج از شرکت و فروش مالکیت فکری کسب می کند.

 

در فرایند خارج به داخل، سازمان ها دانش خود را از جریان های دانش ورودی از سوی تأمین کنندگان، مشتریان یاسایر فعالان بازار و ادغام دانش داخلی شرکت با دانش واردشده توسعه می دهند.

 

در فرایندترکیبی، سازمان ها از فرایندهای خارج به داخل و نیز داخل به خارج هم زمان و از طریق اتحاد، همکاری و سرمایه گذاری های مشترک استفاده می کنند.(Gassmann et al., 2010)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات و کار گاهها