فازهای طراحی و توسعه محصول
طراحی و توسعه محصول
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
طراحی مفهومی
کارگاه آموزشی طراحی مفهومی در طرحهای سامانه محور
۱۳۹۶/۰۳/۰۱
موانع بروز خلاقیت

موانع بروز خلاقیت

موانع بروز خلاقیت:

موانع بروز خلاقیت

عوامل زیادی در جلوگیری از بروز خلاقیت و فرایند تصور خلاق  نقش دارند. 

این عوامل را شاید به توان در چهارگروه کلی تقسیم بندی کرد.

عوامل قومی:

 

ترس از قضاوت شدن عدم اعتقاد به نو اوری نبود پشتیبانی مناسب تفکرات کانالیزه شده  سیستم های ارزشی رایج
ترس از اشتباه کردن عدم خود باوری گریز/ترس از ناشناخته عادت نداشتن به سئوال …………………….

 

عوامل محیطی و اجتماعی:

قوانین /مقررات مجوزها / کنترل ها سنت و اعتقادات عادات اجتماعی ……………………..

 

عوامل شخصی/شخصیتی:

تراکم اطلاعات کلیشه ای تعلل کار را نیمه رها کردن عدم اعتماد بنفس دلسرد کردن خود
عدم تشویق خود عادات پیشین کمرویی و ترس ویژگی های شخصیتی ……………………………..
 

عوامل سازمانی:

اشتباه کردن ممنوع ! دلیل آوردن برای هر چیز، همانی که می گویم درست است“
برابر دانستن مقام و خلاقیت امنیتی که در نتایج متوسط وجود دارد ترغیب به کلیشه ای فکر کردن
فقط دنبال یک راه حل بودن پیروی کورکورانه از مقررات و قوانین ! الگوی منفی بودن
استعداد کشی بی برنامگی برای مدیریت استعدادها انحصار ایده خوب با مقام
ترغیب و تشویق فرمانبری بی توجهی به ویژگی های تفاوتهای فردی ترویج فرهنگ توجیه کردن اشتباهات
عدم استفاده از خرد جمعی نارضایتی شغلی و بی تمایل بودن به خلاقیت ترغیب روزمرگی
استعداد کشی بی توجهی به گسترش کار گروهی ……………………………………………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات و کار گاهها