مدیریت پروژه
مدیریت پروژه
۱۳۹۶/۰۲/۲۱
رعدوبرق
اثرات رعد وبرق
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
نظامهای نوآوری

نظامهای نوآوری

نظامهای نوآوری

نظامهای نوآوری

نظامهای نوآوری

در مطالعه نظامهای نوآوری چهار سطح یا چارچوب عمده تحلیلی قابل تمایز است:

سطح ملی ،سطح فناورانه بخشی،سطح محلی/منطقه ای وسطح بنگاه

در سطح بنگاه، سیستمهای نوآوری در چارچوب مرزهای یک بنگاه اقتصادی (مخصوصا صنعتی) مطالعه می شود.

هدف ازمطالعه این سطح، شناخت ویژگیهای نوآوری بنگاههای اقتصادی و استفاده از آنها در برنامه ریزی استراتژیک در سطح بنگاه می باشد.

این سطح نظام نوآوری می تواند در ساختار مشتریان و در فرآیندها برای بهبود عملکرد و سطح تاثیر، پیاده شود.

چارچوب نظام ملی نوآوری، مرزهای ملی ملل را به عنوان مرزهای نظام نوآوری در نظر می گیرد.

فرهنگ ملی، زبانها و دولتها، نقش کلیدی درنوآوری بخشها و تکنولوژیهای مختلف یک کشور بازی می کنند.

چارچوب نظام منطقه ای نوآوری یک منطقه خاص و فرض شده را در نظر می گیرد.

سه جزء اصلی نظام ملی نوآوری دانشگاه، دولت و صنعت هستند .

تعامل اجزای این سیستم با یکدیگر عامل بسیار مهمی در عملکرد نظام ملی نوآوری به عنوان یک کل است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات و کار گاهها