پيش‌بينی فناوری
چرا باید فناوری را پیش‌بینی کرد؟
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
مدیریت بحران
مدیریت بحران
۱۳۹۶/۰۹/۱۲
روشهای آینده پژوهی

روشهای آینده پژوهی

روشهای آینده پژوهی

روشهای آینده پژوهی

روشهای آینده پژوهی

روشهای آینده پژوهی بر اساس نوع نگاه به آینده و روشهای مطالعه و جمع‌آوری داده‌ها به چهار دسته کلی تقسیم‌ می‌شوند.

۱ روشهای اکتشافی و روشهای هنجاری: روشهای اکتشافی به روشهایی اشاره دارند که در پی کشف آینده‌اند.

این روشها از زمان حال شروع شده و رو به سوی آینده دارند و به اصطلاح رو به بیرونند و تلاش می‌کنند که تحت شرایط مختلف، کشف کنند که کدام آینده رخ می‌دهد. اما دسته‌ دیگر، روشهای هنجاریند که «رو به درون» هستند. این روشها از یک موقعیت مطلوب در زمان آینده شروع می کنند و به زمان حال می‌رسند و چگونگی تحقق آن موقعیت مطلوب را بررسی می‌کنند.

-۲ روشهای کمی و روشهای کیفی: روشهای کمی مبتنی بر اعداد و ارقامند و پیشرفتها و توسعه‌های آینده را در قالب کمی ارائه می‌کنند. در مقابل روشهای کیفی مبتنی بر نظرات و قضاوتهای کیفی هستند.
-۳ روشهای مبتنی بر داده (فرض) و روشهای مبتنی بر نظر متخصصان.
-۴ سایر دسته بندی‌ها: روشهای معطوف به شناسایی موضوعها، روشهای معطوف به برون‌یابی، روشهای معطوف به خلاقیت، و روشهای معطوف به اولویت‌بندی از جمله دسته بندیها دیگر هستند.
در اجرا و پیاده‌سازی فرایند آینده‌نگاری از ترکیبی از روشهای پویش محیطی، پیمایش موضوعها، برون‌یابی روند، درخت ارتباطات، تحلیل ریخت شناسانه، نگاشت ذهن، کارگاه و داستانهای علمی-تخیلی، سناریونویسی، روش تکنولوژی‌های کلیدی (حیاتی)، نگاشتن مسیر تکنولوژی، روش دلفی و روش پانل استفاده می‌شود.

گزید ه ای از روشهای آینده پژوهی

۱- دیده بانی

۲- تحلیل روند  (Trend Analysis )

۳- پایش روند(Trend Monitoring )

۴- برون یابی روند ها (Trend Projection )

۵- توسعه وتحلیل سناریو یا سناریو پردازی(Scenario Development & Analysis )

۶- نظرخواهی و مشاوره (Consulting (polling))

۷- مدل سازی (Modeling )

۸- شبیه سازی یا بازی (Simulation or Gaming )

۹- شبیه سازی های رایانه ای (Computer Simulation )

۱۰- تحلیل تاریخی (Historical Analysis )

۱۱-توفان فکری(هم اندیشی)(Brainstorming )

۱۲-چشم انداز پردازی(Visioning )

۱۳- مطالعات تراز یابی (Benchmarking Studies )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات و کار گاهها